letiim 

  
               
  v   DOSYALAR
  v   YAZILAR
  v   { FORUM }
  v   DEFTERE YAZ
  v   SUNULAR
  v   RESMLER
  v   CORAFYA TESTLER
Takdir Teekkr Hesaplama Program  Ek Ders Hesaplama Program   lkokul Kayd in Ya ve Ay Hesaplama Prog   Oyunlar    MEB TABLET TAKP SSTEM
Forumdaki Son cevaplar : Bekleyin Vivian Geliyor..(Serdar102) Bir Sen Misin Yalnz Kalan..(Serdar102) Cmlelerle Resim Yapmak..(Serdar102) Glgesiyle Yaran Tay Masal..(Serdar102) Kelolan le Deniz Kz..(Serdar102) Yumurtac Kelolan..(Serdar102) Balsz Ar le Eek Arlar..(Serdar102) Kelolan le Uluda..(Serdar102) Kelolan Don Kiota Kar..(Serdar102) Bcr Zrafa..(Serdar102)
Kullanc : ifre : Hatrla : Gizli :

  BizEgitimciyiz.com Forum || Paylamak stedim
   Genetik Mhendisliinin Olumlu Ve Olumsuz Sonular

_cadim_41_
[Forum Yneticisi]Mesaj says : 53
Giri says : 161
Konu puan : 1  Toplam P : 1
Konuya Puan ver
ye bilgileri
BizEgitimciyiz,

Tüm ikinci el laptop fırsatları için tıklayın !

GENETK MHENDSL

stenilen zellikte organizma yaratmak amacyla istenilen genleri kromozomlara ekleme yntemlerini kapsayan uralarn tm, genetik mhendislii ats altnda toplanmaktadr. Gregor Mendelin zellikle bezelye bitkileri zerinde yapt aprazlama almalarnn amac temel genetik kurallarn kefetmekti. Elde edilecek bulgularla doann imkan verdici en stn kalitedeki rn ok sayda elde fikrine de hizmet ediyordu. Fakat yaplan almalar ayni tr iindeki bitkiler ile kstl kalmaktayd. Yllar boyunca organizmalar da istenilen niteliklerin elde edilmesi almalar tr iinde kstl kalm ve byk lde rastlantya dayanmtr Bu kstlamann bilincine varan aratrmaclar almalarn tr engelini krma yolunda abalara yneltmitir. Genetik mhendislii diye bir terimin kullanlmad ve bugnk anlamda almalarn henz yaplmad yllarda zellikle bitki slahlar eitli teknikler gelitirerek doal olarak elemeyen trlere ait organizmalar arasnda gen aktarmlar (yapay tozlatrma) gerekletirmilerdir. Elde ettikleri rekombinant bireyleri eeyli reme(iftleme) yntemi ile retmeyi baarmlardr. Bu ekilde doal olarak meydana gelemeyen gen kombinasyonlar elde etmeye ynelik uralar, bir anlamda genetik mhendisliinin balangc olarak kabul edilebilir. 1960li yllarda somatik (2n kromozoma sahip vcut hcreleri=diploid) hcrelerin birbirleriyle kaynaabildii (Fzyon yntemi) ortaya konulmu ve genetiin biliminin bir alt birimi olan somatik hcre genetiine dayanarak, gen aktarm almalar somatik hcre dzeyine indirilmitir. Bu almalar eeyli remenin dndaki yollardan yararlanlan ilk almalard. 1970li yllarn banda ise, o yllara kadar oluan temel ve teknik bilgilerin birikiminin yardmyla, amalanan genetik yapya uygun gen kombinasyonu yaratlmasna ynelik almalar molekler dzeye inmitir. DNA nin boyutlu molekler yapsnn kefi, replikasyon, rekombinasyon yeteneklerinin aydnlatlmas, genin ilevsel tanmnn yaplmas, gen anlatmnn ve dzenlenmesi ilevlerini akla kavuturmu, bylelikle rekombinant DNA teknolojisinin geliimine de n ayak olmutur. Rekombinant DNA teknolojisi, gen klonlamasi, DNA klonlamasi, genetik maniplasyon ve en popler olarak da genetik mhendislii terimleri bir ok bilim adam tarafnda ounlukla es anlaml olarak kullanlmaktadr. Genetik Mhendislii; genetik analiz yapmak ya da istenilen zellikte organizma gelitirmek amacyla, bir tr iinde veya farkl trlere ait organizmalarn genleri zerinde, planl yrtlen almalardr. Bu teknolojinin uygulama alanlar, temelde, ekonomik bakmdan nemli organizmalarn ve onlarn zelliklerinin gelitirilmesini kapsamaktadr. Genetik mhendisliinin etkiledii uygulama alanlarnn banda endstri gelmektedir. eitli endstriyel rnlerin (ila,besin vb.) istenilen nitelikte ve bol miktarda elde edilmesine ynelik almalar endstri sektrnn bu teknolojiye byk yatrmlar yapmasna yol amtr. Tipta ,zellikle kaltsal hastalklarn tansnn konmasna olanak salamakta ve bu hastalklarn tedavisi asndan da ileriye ynelik mit vermektedir. Tarm ve hayvanclkta da istenilen niteliklere sahip bitki ve hayvanlarn yetitirilmesinde byk lde kullanlmaktadr. Bunlara ek olarak, evre kirlenmesinin nlenmesi, madencilik vb. daha bir ok alanda genetik mhendisliinden yararlanlmaktadr. Bir Amerikan firmas, msr yada daha baka tahllarn kklerinde yasayan Pseudomonas fluorescens tr bakteriye, normalde toprakta yasamayan, ama bcek ldrc bir zehir sentezleyebilen Bacillus thuringiensis adli bakterinin zehir kodlayan gen blgesini eklemitir. Genetik yaps deitirilerek tarlalara braklan Pseudomonas fluorescens, tahllarn kklerine zarar veren mays bcekleriyle mcadelede iftilerin en byk yardmcs olmutur. Tarmclkta etkin baarlarn elde edilmesinde byk katks olan genetik mhendislii, ayni basariyi hayvanclk sektrnde henz salayamamtr. Bunun nedeni genetik aratrmaclar, henz naklettikleri genin kromozomda nereye girdiini kontrol edememeleri dolaysyla da yanl proteinlerin sentez edilmesidir. Yanl proteinler, retilen hayvanlarn fizyolojilerinde ve morfolojilerinde istenmeyen olumsuz sonularn grlmesine sebep olur. Rekombinant DNA teknolojisinde izlenen olaylar dizisi genelde,bir organizmadan elde edilen ve iinde istenilen geni tayan DNA paralarnn, tayc zellikte bir DNA moleklne balanarak rekombinant DNA oluturulmas, rekombinant DNA molekllerinin uygun bir konak hcreye sokularak orada oaltlmasdr. oaltlan genler (DNA paralar) ile kitaplklar oluturulmaktadr. Bu olaylar dizisine genel olarak gen klonlamasi adi verilir ve neticede eitli genlere ait bir kitaplk oluturulur. Genetik Mhendisliinde yrtlen almalarn aamalar srasyla yledir:

Gen izolasyonu: stenilen geni tayan DNA paralarnn elde edilmesidir. Bu ama iin eitli yollar kullanlr. Bunlardan biri izole edilip saflatrlm DNA molekllerini ift zincirli yaplarn bozmadan paralamaktr. Bunun iin zel enzimler kullanlmaktadr. Bu enzimler DNA moleklnde zel nkleotid dizilerini tanr ve orada kesmeler yapar.

Rekombinant DNA molekllerinin oluturulmas: zole edilen geni tayan DNA paralarnn oaltlmasn salamak zere onlara tayclk grevi yapacak uygun DNA molekllerine balanmasyla elde edilen molekllere rekombinant DNA adi verilmektedir. Buna gre, genetik mhendisliinde rekombinant DNA kavram doal olarak birlikte bulunmayan (farkl kkenli) DNA moleklleri arasnda ,laboratuar koullarnda yaratlm, yeni bir dzenlemeyi (birlii) ifade eder. Geni tayacak DNA moleklleri virs DNAlar, plazmidler ve cosmidlerdir.

Uygun bir hcreye sokulmas: Rekombinant DNA molekllerinin konak hcreye sokulmasnda vesikller veya kk ve suda erimeyen lipit(ya) yapsnda cisimler olan lipozomlar kullanlr. Lipozomlar hcrelerle(zellikle hayvan hcresi) kolaylkla kaynar ve DNA hcre iinde serbest duruma geer. Son yllarda mikroenjeksiyon teknii baaryla kullanlmaktadr. Genin konak hcre iine ok ince ine ile enjekte edilmesidir. Bakteriyofajlarin (Virs) konak hcrelere de kendini esleyebilmesi esasna dayanarak genin, virs iine yerletirilip rekombinant DNA moleklnn oluturulmas ve istediimiz geni tayan fajn, konak hcreye girmesi ile salanr. Bu ynteme Transfeksiyon adi verilmektedir.

oaltlan genlerin seleksiyonu: Konak hcrede istenilen genin bir ok kopyas oluturulmasndan sonra bu genlerin izole edilmesi gerekmektedir. Bunun iin daha nceden radyoaktif olarak iaretlenmi genler(marker) kullanlmaktadr. Bu iaret geni U.V. nn altnda kendini belli edeceinden kolaylkla yeri saptanabilmektedir. Saptanan gen zel enzimler yardm ile yabanc genden artlr ve saf olarak elde edilir. Bir dier yntem ise genin anlatm yapmas ile konak hcrede fenotipik (gzlemlenebilen zellikler r:hcrede mavi renk plaklar oluturmas) deiikliler oluturmas ile klonlanan hcreler ile klonlanmayanlar birbirlerinden ayrlabilir. Btn bu ilemlerden sonra gen bankalar (genom kitapl) oluturulur. Kitaplk bir organizmann tm genotipini DNA dizilerinin tmn yada bir ksmn ieren DNA klonlari topluluudur. 1997 ubat aynda kuzu Dollyi ortaya karan klonlama teknolojisi ve ertesi yl insana ait embriyonik kk hcresi kltr oluturulmas genetik mhendisliinde iki byk atilimi gerekletirmitir. zellikle embriyonik kk hcreleri blastosistlerden, kiiye zel organ ve dokularn retilmesi ile organ banda srekli olarak sorun yaratan doku uyumazl sorununun ortadan kalkmas, bu beklentiye temel oluturuyor. Tedavi amal klonlama fikrinden tam uyum iindeki yeni dokularn yaratlmas dncesine gei ile yeni umutlar domutur. Bu yndeki almalarn neticeye ermesi ile bireyin kendi hcrelerinden retilmi organlarn nakli ile hasarl organlarn deiimi mmkn olacaktr. Farkl histolojik karakterleri sergileyen hcrelerimizin aslnda ortak bir DNA progr***** sahip olmas, klonlama tekniklerine gerek kalmakszn, nkleotid dizilerde yaplacak deiikliklerle arzu edilen tipte hcrelerin elde edilebilmesi mmkn olacaktr.

OLUMLU SONULARI NELERDR?


Tptaki Yararlar
Hayvanlarn nsanlar in Organ Verici Olmas:Hayvandan insana organ transplantasyonuna xerotransplantasyon denir.Genetik mhendislii domuzlarn organlarnn insan iin daha uygun olmas asndan bunlar zerinde almalar yapyorlar.Reddetme reaksiyonlar baarl bir ekilde kontrol altna alnd zaman bu domuzlar ekonomik organ vericileri olacaklar.
Beyin Tmrne Kar Gen Terapisi:Gen terapisinde ama suicide gene olarak adlandrlan genleri kullanarak tmr hcrelerini ldrmektir.Bu tr genleri tayan tmr hcreleri eklini bir hcre zehiri ilacna dntrerek bu tmrleri ldrr.
Hepatit B:Hepatit B virs kan yoluyla bular.rnein kk yaralardan veya koruma olmakszn cinsel temas ile.lk Hepatit B as 1982de kronik hastalarn kanndan ok kompleks processler yaplarak elde edilmiti.1986dan beri bu a, kolay bir processle GM maya hcreleri kullanlarak retilmektedir.

Bubble Boy:Bubble Boy,gen mutasyonu sonucu ADA-adenosin de*****z-eksiklii ile oluan bir hastalktr ve immn sistemi hcrelerinin yok olmasna neden olur.Hastaln tedavisi hastalara ADA ve kemik ilii transplantasyonu ile yaplmaktayd.Ancak 1990da kopyalanm ADA enzimleri inaktive edilmi virse verildi.Virs,hastann T-hcrelerine yerleip,oald.Bu tedavide baar saland.


eitli Davalarda Genetik Mhendislii:Cinayet olaylarnda,forensic(yasalarda geen ve sulularn takibinde kullanlan teknik) ekipleri,su mahalindeki sa, semen,kan,trnak rneklerini inceleyip RFLPleri(Restriction Fragment Length Polymorphisms) karlatrrlar ve farkl olanlar tespit ederler.Ayn zamanda RFLP analizi babalk tayininde de kullanlmaktadr.

Beslenmedeki Yararlar
Yiyecekler:GM yiyecekler retildi. Kabak, maya, patates ,soya fasulyesi, domates , msr.rnein soua ok hassas olan domates ve ilek gibi bitkilere dil balndan izole edilen anti-freezegeni aktarld.Ayrca bakterilerde bulunan ve bcekleri ldren toksin geni msr ve pamua verildi.Gerekte,genetik mhendislii teknikleri ilenmi yiyeceklerin % 60nda kullanlmaktadr.
rmeye Son-Anti Squash Domates:Satlan pek ok domates yeil ve sert ekilde tarladan kaldrlmaktadr. Bu durum bu tr basnca hassas rnlerin nakliyatn kolaylatrmaktadr.Satlmadan nce bu domatesler suni olarak etilen hormonuyla olgunlatrlmaktadr.Doada bu madde olgun domateslerin hcre duvarnn rmesine,bozulmasna neden olmaktadr.Anti squash domateslerde bu hormonu yapan genler inaktif hale getirilmitir.Buna ilaveten anti squash domatesler baka trlerin genlerini iermezler.
Krle Kar Pirin:Gelimekte olan lkelerdeki milyonlarca insan tek ynl beslenme nedeniyle vitamin yetersizlii ekmektedir.Taze meyveler yerine pirin balca besindir.Pirin ise vitamin A iermez.Bu vit*****n eksiklii ise ocuklarda en yaygn hastalklardan biri olan krle yol aar.Genetik mhendislii kullanlarak bu pirincin besin deerini arttrmak iin kaltmsal materyali deitirilmektedir.Bu sayede pirinte daha ok vitamin A ncs bulunur.

Az Yal Patates Cipsleri:Cips ve patatesler bnyelerinde ok fazla ya barndrrlar. Dolaysyla olduka kolarili yiyeceklerdir.Bu durum artk deimitir.Bilimadamlar patatese niasta retimini arttran geni baarl bir ekilde aktarmlardr.Bu ekilde bir deiim patatesleri kzartldklar zaman daha ok niastal yapmakta ve daha az ya alnmaktadr.

Tarma ve evreye Yararlar
lk Bitki:Genetik mhendislii uygulanan ilk bitki,hastalklara kar savaan petunya retimi idi.
Geleneksel aprazlamay Gelitirme:aprazlamayla tr bariyeri alarak genler aktarla-maz.Genetik mhendislii asla aprazlama yapmayacak trler arasnda gen transferi gerekletirir.Ayn zamanda aprazlama;doada ebeveynlerin yavru DNAlarn oluturmak zere DNAlarn birletirme aktivitesini baarmasna olanak salar.Genetik mhendislii yeni genleri herhangi bir temel referans olmakszn konak hcrelere kolaylkla aktarr.

Aa Kurtlarna Kar Gelitirilen Stratejiler:Aa kurtlar msr bitkisini ierden kemirerek ekinlerin %7sini yokeder.Genetik mhendislii yardmyla msr bitkisi hcrelerine bcek zehiri reten gen nakledilir.Dolaysyla aa kurtlar zehirlenerek, ortadan kalkar.

Blue Jean Ve Genetik Mhendislii:Eskiden tekstil sanayiinde,jeanleri boyamadan nce kullanlan beyazlatclarn ykanmas iin ok fazla suya ve enerjiye gereksinim duyuluyordu.Bugn GM bakterilerin kullanlarak bu beyazlatclar ntralize edilir.Bylece su,enerji ve zamandan %10 tasarruf saland gibi evre de korunmu olur.

Hayvanlardaki Yararlar
Anti-Freeze Geni:Bilimadamlar,Kanada dil balnda bulunan anti-freeze genini somon balna transplante ettiler.Bu sayede soukta kltrasyonu yaplabildi.
Genler,sr etindeki ya orannn azaltlmasnda kullanld.Ayrca,hastalklara kar koru-yucu olan bir gen srlara aktarlarak antikor kullanmadan salkl kalabilmeleri saland.
Genetik mhendislii kullanlarak,insandan alnan genler koyuna aktarld ve koyun stnde akcier kanseri tedavisinde kullanlan alpha-1 antitripsinin retilmesi saland.
Drt bacakl ve kanatlar olmayan tavuklar retildi.
rmcek genleri aktarlarak kei stnde ipek retildi.

OLUMSUZ SONULARI NELERDR?


Salk Tehlikeleri
Uzun-Sreli Gvenli Testler Yok:Genetik mhendislii;organizmalarn asla insan yiyecek kayna olmayan materyallerini kullanarak yediimiz doal temel besinleri deitirir.Uzun-sreli testler olmakszn kimse bu yiyeceklerin gvenli olup olmadn bilemez.
Toksinler:Genetik mhendislii organizmalarda beklenmedik mutasyonlara neden olur ki bu mutasyonlar, yiyeceklerde yeni ve yksek seviyelerde toksinler gelitirebilirler.
Alerjik Reaksiyonlar:Genetik mhendislii yiyeceklerde daha nce grlmemi ve bilinmeyen alerjenleri oluturabilirler.
Besin Deerinin Azalmas:Transgenik yiyecekler sahte tazelikle tketicileri yanl yne yneltebilirler.Lezzetli grnl,parlak krmz renkli genetik olarak modifiye edilmi bir domates birka haftalk ve besin deeri az olabilir.
Antibiyotik Rezistan Bakteriler:Genetik mhendislii antibiyotik rezistan genleriGM hcreleri iaretlemede kullanr.Bu da GM tohumlarn antibiyotiklere kar direnli genler tadn gsterir.Bu genler ise bizi enfekte eden bir bakterinden alnm olabilir.
zi Takip Edilemeyen Problemler:Etiketleme olmakszn toplum salk rgtleri her tr problemin kkeni aratrp bulmakta gsz kalyorlar.
Yan Etkiler **drc Olabilir:37 kii ld,1500 kii ksmi felce urad ve GM bakterilerin yapt triptofan balantl sendrom yznden 5000den fazla kii geici olarak sakatland.

evresel Tehlikeler
Herbisitlerin Kullanmnn Artmas:Bilimadamlar genetik mhendisliince yaplm herbisit rezistan bitkilerin varlnn herbisit kullanm miktarn artracan saptamlardr.iftiler tohumlarnn herbisitleri tolere edebileceini bildiklerinden, bunlar cmerte kullanmaktadrlar.
Daha ok Pestisit:GM tohumlar ou kez kendi pestisitlerini yaparlar ve EPA(Environment Protection Authority) tarafndan pestisit olarak snflandrlabilirler.Bu strateji yiyecek ve tarlalarmza her zamankinden daha ok pestisit koyacaktr.
Ekoloji Zarar Grebilir:Besin zincirinde yer alan GM organizmalarn etkisi lokal ekolojiye zarar verebilir.Yeni organizmalar doal floradaki akrabalaryla baarl bir ekilde yar yapabilir ve evrede daha nce hi grlmemi deiikliklere neden olabilir.
Gen Populasyonu Ortadan Kalkabilir:Bir kere bu GM organizmalar yani virsler ve bakteriler evreye serbest brakld m bunlar tekrar bir araya getirmek mmkn deildir.Kimyasal ya da nkleer kont*****syondan farkl olarak negatif etkiler geridnmszdr.

Tarmsal Tehlikeler
Yaygn Tohum Ktl:Genetik mhendisleri GM tohumlar patentleyerek kar salamak niyetindeler.Buna gre ne zaman bir ifti GM tohum ekse btn tohumlar ayn genetik yapya sahip olacaktr.Sonuta bu zel tohumlara hcum edecek bir fungus,virus ya da zararl bcek geliirse yaygn tohum ktl olacaktr.
Tm Yiyecek Stoklarmz Tehdit Eder:Bcekler,kular ve rzgar genetik mhendisliince deitirilmi tohumlar komu tarlalara ya da daha uzaklara tayabilir.Transgenik bitkilerin polenleri doal tohumlarla ve vahi akrabalaryla polen aprazlamas yapabilir.


Bunlarn yannda bu teknolojinin kknde baz pheler vardr:

Bir DNA fragmentini sokmak iin kullanlan teknik hassas,gvenilmez ve belirsizdir.
Sokma ileminin konak hcrenin biyoteknolojisi zerindeki etkisi bilinemez.
GM organizmann evre zerindeki etkisi bilinemez.
GM yiyeceklerin yenmesiyle oluacak etki bilinemez.
Risklerin ne olabilecei konusunda tam bir fikir yok.
Felaket olduu taktirde telafisi yok.
Bu negatif sonular iin kimin-eer biri varsa- yasal olarak sorumlu tutulaca bile kesin deil.

Btn bunlardan sonra Genetik mhendislii gvenli midir? diye bir soru aklnza gelebilir:
Gvenlik, tecrbe birikiminden gelir.Genetik mhendislii olaynda ise, gvenlik iddiasn hakl karacak yeterli tecrbe birikimi iin gerekli zaman ve toplum tartmas yoktur.


--------------------

_-_GS_-_1905_-_

`.,,.´`.,,.´ULTRASLAN`.,,.´`.,,.´

21.10.2010 00:29:08
                               Oy : 20-Puan : 75

Reklam Botu

     

Forum son 5 K. & Benzer K.
Aan
Forum istatistikleri
Genetik Mhendisliinin Olumlu Ve Olumsu..
_cadim_41_
Forumdaki 16 Kategoride 100 Forum var, Bu forumlara alan 1626 Konuya 3899 Cevap yazld..
ye :  Misafir : 20 Toplam : 20 Rekor :
Aktif yeler  Aktif ye yok..
Genel Sorumlu - Ynetici - Forum Yneticisi - Editr - VIP ye
yiki Dodunuz Nice yllara.. green12345 ,  muharrem ,  mithat ,  sehir_efsanesi ,  cemsatr ,  BERKE_EFE ,  cnctc85 ,  enerjisitesi ,  samba07 ,  maviskelebekcik ,  maydanoz ,  darkcesim ,  mahmutaliuzum ,  mumin_haydar ,  kreal ,  eioeskisehir ,  ilknurrrr ,  saatlerdir ,  bestegokalp ,  kenan_37 ,  ASDASDa ,  mcelik2008 ,  elifikret ,  HNDNR ,  sahin54 ,  hamzaalperenes ,  tutku ,  Numan23 ,  zumruut ,  denizgndz1 ,  unrman ,  mudurnulu1 ,  sizofren14 ,  menderes93 ,  mehmetsan ,  vberkant ,  dogan ,  adnan0227 ,  fatihoz ,  dilarda ,  ferideusta ,  ELYFNUR ,  kezman_634 ,  ulkumturk ,  bikostomoni ,  vicdan ,  cangul ,  ERGENEKON05 ,  pelikan ,  haticeyildiz ,  erdem_hunter ,  baha69 ,  egitimciali ,  sefery , 

BZEGTMCYZ
Website motorumuz 2013 BizEgitimciyiz.com Ay Yildiz
Bu sayfa: 0.58 saniyede yorumland.
Eitim Siteleri eba.gov.tr    eba-meb.com   BizEgitimciyiz.com